Versneller-tabel creŽren

Meerdere stappen zijn vereist om een tabel accelerator voor een toepassing te maken. Eerst, een resource compiler is gebruikt om accelerator-tabel resources maken en toe te voegen aan het uitvoerbare bestand van de toepassing. Tijdens runtime, wordt de LoadAccelerators functie gebruikt om de versneller tabel in het geheugen laden en het handvat aan de versneller tabel op te halen. Dit handvat is doorgegeven aan de functie TranslateAccelerator om de versneller tabel te activeren.

Een tabel accelerator kunt ook voor een toepassing tijdens runtime worden gemaakt door een matrix van ACCEL structuren doorgeven aan de functie CreateAcceleratorTable . Deze methode ondersteunt gebruiker gedefinieerde Versnellers in de toepassing. Zoals de LoadAccelerators functie, CreateAcceleratorTable als resultaat gegeven een greep accelerator-tabel die kan worden doorgegeven aan TranslateAccelerator om de versneller tabel te activeren.

Het systeem vernietigt automatisch versneller tabellen geladen door LoadAccelerators. Een tabel van de versneller gemaakt door CreateAcceleratorTable moet worden vernietigd voordat een toepassing wordt gesloten; anders blijft de tabel in het geheugen bestaan nadat de toepassing is gesloten. Een tabel accelerator is vernietigd door de DestroyAcceleratorTable functie.

Een bestaande accelerator tabel kan worden gekopieerd en gewijzigd. De bestaande accelerator tabel is gekopieerd met behulp van de functie CopyAcceleratorTable . Nadat de kopie is aangepast, is een handvat aan de nieuwe versneller tabel opgehaald door het aanroepen van CreateAcceleratorTable. Tot slot, de greep wordt doorgegeven aan TranslateAccelerator om de nieuwe tabel te activeren.

Index