Met behulp van een Accelerator tabel gemaakt op runtime

De Win32-API kunt u om tabellen te maken versneller tijdens runtime. De stappen betrokken bij het maken en gebruiken van een tabel versneller tijdens runtime zijn als volgt:

Index