WM_SYSCHAR

Het WM_SYSCHAR bericht is gepost naar het venster met focus van het toetsenbord als een WM_SYSKEYDOWN -bericht is vertaald door de TranslateMessage functie. Het geeft de tekencode van een teken systeemsleutel — dat wil zeggen, een teken toets die is ingedrukt terwijl de alt-toets ingedrukt.

WM_SYSCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);   / / karakter code lKeyData = lParam;             / / sleutel gegevens 
 

Parameters

chCharCode
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de tekencode van de menutoets venster.
lKeyData
Waarde van lParam. Hiermee geeft u de herhaling tellen, Scancode, uitgebreid-sleutel vlag, context code, vorige sleutel-vlag en overgang-vlag, zoals in de volgende tabel:
Waarde Betekenis
0–15 Hiermee geeft u de Herhaal aantal voor het huidige bericht. De waarde is het aantal keren dat de toetsaanslag was auto-herhaald als gevolg van de gebruiker de toets ingedrukt. Als de toetsaanslag wordt gehouden lang genoeg, zijn meerdere berichten verzonden. Echter, de herhaling telling is niet cumulatief.
evenement Hiermee geeft u de Scancode. De waarde hangt af van de original equipment manufacturer (OEM).
24 Hiermee geeft u aan of de sleutel is een uitgebreide sleutel, zoals de rechter alt en ctrl-toetsen die worden weergegeven op een verbeterde 101 - of 102-key toetsenbord. De waarde is 1 als het is een uitgebreide sleutel; anders is het 0.
testsessies Voorbehouden; Gebruik geen.
29 Hiermee geeft u de context-code. De waarde is 1 als de alt-toets is ingedrukt, terwijl de toets is ingedrukt; anders, is de waarde 0.
30 Hiermee geeft u de vorige belangrijkste staat. De waarde is 1 als de sleutel niet actief is voordat het bericht wordt verzonden, of het is 0 als de sleutel tot is.
31 Hiermee geeft u de overgang staat. De waarde is 1 als de sleutel wordt vrijgegeven, of het is 0 als de toets wordt ingedrukt.

Retourwaarden

Een toepassing moet nul retourneren als het dit bericht verwerkt.

Opmerkingen

Wanneer de context code nul is, kan het bericht worden doorgegeven aan de functie TranslateAccelerator , die zal het behandelen alsof het een standaard kernboodschap in plaats van een karakter-key systeembericht. Hierdoor sneltoetsen met het actieve venster worden gebruikt, zelfs als het actieve venster geen focus van het toetsenbord heeft.

Voor verbeterde 101 en 102-toetsen zijn uitgebreide sleutels de juiste alt en ctrl-toetsen op het hoofdgedeelte van het toetsenbord; de ins, del, home, einde, page up, page down en pijltoetsen in de clusters aan de linkerkant van het numerieke toetsenblok; de toets print scrn; de break-toets; de toets numlock; en de kloof (/) en ga sleutels in het numerieke toetsenblok. Andere toetsenborden kunnen ondersteunen de bit uitgebreid-sleutel in de parameter lKeyData.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht toetsenbord sneltoetsen, Toetsenbord Versneller berichten, TranslateAccelerator, TranslateMessage, WM_SYSKEYDOWN

Index