De Accelerator-tabel Resource laden

Een toepassing wordt geladen een resource accelerator-tabel door het aanroepen van de functie LoadAccelerators en de sessiehandler aan de toepassing waarvan het uitvoerbare bestand de bron en de naam of het id van de resource bevat opgeven. LoadAccelerators de versneller van de opgegeven tabel in het geheugen laadt and returns the handle aan de tabel accelerator.

Een toepassing kan een versneller-tabel resource op elk moment laden. Meestal, laadt een single thread-toepassing de versneller tabel alvorens de hoofdberichtlus. Een toepassing die gebruikmaakt van meerdere threads meestal ladingen de versneller-tabel resource voor een thread alvorens het bericht lus voor de thread. Een toepassing of draad kan ook meerdere versneller tabellen gebruiken, elk gekoppeld aan een bepaald venster in de toepassing. Een dergelijke aanvraag zou het laden van de tabel accelerator voor het venster elke keer dat de gebruiker het venster geactiveerd. Zie voor meer informatie over threads, processen en Threads.

Index