GetIconInfo

De GetIconInfo functie haalt informatie over het opgegeven pictogram of de cursor.

BOOL GetIconInfo ()  HICON  hIcon, / / pictogram verwerkenPICONINFOpiconinfo / / adres van pictogram structuur);
 

Parameters

hIcon
Ingang naar de pictogram of cursor. Kunt u opvragen over een standaardpictogram of cursor, een van de volgende waarden opgeven:
Waarde Betekenis
IDC_APPSTARTING Standaardpijl en de zandloper kleine cursor
IDC_ARROW Standaard pijlcursor
IDC_CROSS Draadkruiscursor
IDC_HAND Windows NT 5.0 en hoger: Hand cursor
IDC_HELP Pijl en vraagteken cursor
IDC_IBEAM I-vormige cursor
IDC_NO Hakten cirkel cursor
IDC_SIZEALL Vierpuntige pijlcursor wijzen Noord, Zuid, Oost en west
IDC_SIZENESW Dubbele pijl cursor wijzen ten noordoosten en zuidwesten
IDC_SIZENS Dubbele pijl cursor wijzen Noord en Zuid-
IDC_SIZENWSE Dubbele pijl cursor wijzen ten noordwesten en zuidoosten
IDC_SIZEWE Dubbele pijlcursor wijzen west en Oost
IDC_UPARROW Verticale pijlcursor
IDC_WAIT Zandloper cursor
IDI_APPLICATION Toepassingspictogram
IDI_ASTERISK Sterretje pictogram
IDI_EXCLAMATION Uitroepteken, pictogram
IDI_HAND Stopbord pictogram
IDI_QUESTION Vraagteken pictogram
IDI_WINLOGO Windows logo pictogram

piconinfo
Aanwijzer naar een ICONINFO structuur. De functie van de structuur leden ingevuld.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde dan nul en de functie ingevuld van de leden van de opgegeven ICONINFO structuur.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

GetIconInfo maakt bitmaps voor de hbmMask en hbmColor leden van ICONINFO. De aanroepende toepassing moet deze bitmaps beheren en verwijderen van hen als ze niet langer nodig zijn.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Pictogrammen overzicht, pictogram functies, CreateIcon, CreateIconFromResource, CreateIconIndirect, DestroyIcon, DrawIcon, DrawIconEx, ICONINFO, LoadIcon, LookupIconIdFromDirectory

Index