EN_VSCROLL

De EN_VSCROLL melding wordt verzonden wanneer de gebruiker op een edit-besturingselement de verticale schuifbalk. Het bovenliggende venster van het besturingselement voor bewerking ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND. Het bovenliggende venster is gewaarschuwd voordat het scherm wordt bijgewerkt.

EN_VSCROLL idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / id voor edit control hwndEditCtrl (HWND) lParam; =      / / verwerken van besturingselement bewerken 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EN_HSCROLL, WM_COMMAND