EM_GETLINE

Een toepassing verzendt een EM_GETLINE bericht een regel tekst van een edit-besturingselement kopiëren en plaats het in een opgegeven buffer.

 EM_GETLINE wParam = (WPARAM) lijn;          / / lijn nummer ophalen lParam = (LPARAM) (LPCSTR) lpch; / / adres van de buffer voor lijn 
 

Parameters

lijn
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van de lijn voor het ophalen van meerdere regels bewerken controle. Een waarde van nul geeft de bovenste regel. Deze parameter wordt genegeerd door een besturingselement voor één regel bewerken.
lpch
Waarde van lParam. Verwijzing naar de buffer die een kopie van de regel ontvangt. Het eerste woord van de buffer Hiermee geeft u het maximum aantal tekens dat kan worden gekopieerd naar de buffer.

Retourwaarden

De geretourneerde waarde is het aantal tekens gekopieerd. De retourwaarde is nul als het regelnummer dat is opgegeven met de parameter regel groter dan het aantal lijnen in het besturingselement bewerken is.

Opmerkingen

De gekopieerde regel bevat geen een afsluitende null-teken.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EM_LINELENGTH, WM_GETTEXT

Index