EN_SETFOCUS

De EN_SETFOCUS melding wordt verzonden wanneer een edit-besturingselement de focus ontvangt. Het bovenliggende venster van het besturingselement voor bewerking ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

 EN_SETFOCUS idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / id voor edit control wNotifyCode = HIWORD(wParam);      / / kennisgeving code hwndEditCtrl (HWND) lParam; =      / / verwerken van besturingselement bewerken 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van besturingselementen bewerken, bewerken van besturingsberichten, EN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index