DialogBox

De dialoogbox macro maakt een modaal dialoogvenster van een dialoogvenster vak sjabloon resource. DialogBox retourneert geen controle totdat de opgegeven callback functie beŽindigt het modale dialoogvenster in door het aanroepen van de functie EndDialog . De dialoogbox macro wordt de functie DialogBoxParam gebruikt.

int DialogBox) HINSTANCE  hInstance, / / ingang naar toepassingsexemplaarLPCTSTRlpTemplate, / / identificeert dialoogvenster vak sjabloon HWNDhWndParent, / / verwerken naar eigenaar vensterDLGPROClpDialogFunc / / aanwijzer aan dialog box procedure);
 

Parameters

hInstance
Identificeert een exemplaar van de module waarvan het uitvoerbare bestand het dialoogvenster vak sjabloon bevat.
lpTemplate
Identificeert de dialoogvenster vak sjabloon. Deze parameter is de aanwijzer aan een op null eindigende tekenreeks die de naam aangeeft van het dialoogvenster vak sjabloon of een integer-waarde die de resource-id van het dialoogvenster vak sjabloon aangeeft. Als de parameter een resource-id geeft, de eersterangs woord moet nul zijn en zijn woord van lagere orde moet de identificatie bevatten. U kunt de macro MAKEINTRESOURCE gebruiken om deze waarde te creŽren.
hWndParent
Het venster dat eigenaar is van het dialoogvenster identificeert.
lpDialogFunc
Verwijzing naar het dialoogvenster vak procedure. Zie voor meer informatie over het dialoogvenster vak procedure, DialogProc.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de nResult parameter in de aanroep naar de functie EndDialog gebruikt om te eindigen in het dialoogvenster.

Als de functie mislukt, is de geretourneerde waarde Ė1. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De dialoogbox macro wordt de functie CreateWindowEx gebruikt om het dialoogvenster te maken. DialogBox verzendt vervolgens een WM_INITDIALOG-bericht (en een WM_SETFONT-bericht) als de sjabloon de stijl van de DS_SETFONT geeft naar het dialoogvenster vak procedure. De functie wordt weergegeven in het dialoogvenster (ongeacht of de sjabloon de WS_VISIBLE stijl geeft), schakelt de eigenaar venster, en begint zijn eigen lus bericht ophalen en verzenden van berichten van het dialoogvenster.

Wanneer het dialoogvenster vak procedure de functie EndDialog roept , DialogBox vernietigt het dialoogvenster, eindigt de lus bericht, kunt het venster van de eigenaar (indien ingeschakeld) en retourneert de nResult parameter opgegeven door het dialoogvenster vak procedure toen het genoemd EndDialog.

Windows 95 en hoger:Het systeem kan maximaal 255 besturingselementen per dialoogvenster vak sjabloon ondersteunen. Meer dan 255 besturingselementen in het dialoogvenster plaatsen, maakt u de besturingselementen in de handler WM_INITDIALOG bericht eerder dan het plaatsen van hen in de sjabloon.

Windows CE: Niet alle opmaakprofielen worden ondersteund in de DLGTEMPLATE structuur in het dialoogvenster sjabloon waarnaar door de parameter lpTemplate .

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:GeÔmplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van dialoogvenster vakken, dialoogvenster vak functies, CreateDialog, CreateWindowEx, DialogBoxIndirect, DialogBoxIndirectParam, DialogBoxParam, DialogProc, EndDialog, MAKEINTRESOURCE, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index