Een berichtvenster weergeven

De eenvoudigste vorm van het modale dialoogvenster wordt het berichtvenster. De meeste toepassingen gebruiken berichtvensters te waarschuwen de gebruiker van fouten en om te vragen voor een routebeschrijving op hoe verder te gaan nadat een fout is opgetreden. U maakt een berichtvenster met behulp van de functie MessageBox of MessageBoxEx , het bericht en het aantal en type knoppen weer te geven. Het systeem creŽert een modaal dialoogvenster, zijn eigen dialoogvenster vak sjabloon en procedure. Nadat de gebruiker het berichtvenster sluit, MessageBox of MessageBoxEx geeft als resultaat een waarde het identificeren van de knop die is gekozen door de gebruiker om het bericht te sluiten.

In het volgende voorbeeld wordt de toepassing een berichtvenster weergegeven als de variabele fError TRUE is. Het berichtvenster wordt het bericht weergegeven met een beschrijving van de fout. De stijl MB_OKCANCEL regisseert MessageBox te bieden twee knoppen waarmee de gebruiker kan kiezen hoe verder te gaan:

als (fError) {als (MessageBox (hwndDlg, SZNOTFOUND, SZDELETEITEM, MB_OKCANCEL) == IDOK) {}

/ / Prompt voor de naam van een nieuwe item en herhaalt u de opdracht. 

    }
    anders {}

/ / De opdracht annuleren. 

    }
} 
 

In dit voorbeeld zijn SZNOTFOUND en SZDELETEITEM toepassing gedefinieerde, null eindigende tekenreeksen die staan voor de berichttekst en de titel van het berichtvenster.

Index