Keuzelijsten, keuzelijsten met invoervakken en Directory Listings

Sommige dialoogvensters weergegeven lijsten met namen waarin de gebruiker een of meer namen kunt selecteren. Een lijst van bestandsnamen weergeven, bijvoorbeeld een dialoogvenster meestal gebruikt een keuzelijst en de functies DlgDirList en DlgDirSelectEx . De functie DlgDirList vult automatisch een keuzelijst met de bestandsnamen in de huidige map. De functie DlgDirSelect de geselecteerde bestandsnaam opgehaald uit de keuzelijst. Samen, bieden deze twee functies een eenvoudige manier om een dialoogvenster te geven een directory listing zodat de gebruiker een bestand selecteren kan zonder dat u hoeft te Typ de naam en locatie.

Een dialoogvenster kunt ook een keuzelijst met invoervak gebruiken om een lijst van bestandsnamen te geven. De DlgDirListComboBox functie automatisch ingevuld een lijstgedeelte van de keuzelijst met invoervak met de bestandsnamen in de huidige map. De functie DlgDirSelectComboBoxEx een geselecteerde bestandsnaam opgehaald uit het keuzelijstgedeelte.

Index