CreateDialog

De CreateDialog macro maakt een niet-modaal dialoogvenster van een dialoogvenster vak sjabloon resource. De macro CreateDialog wordt de functie CreateDialogParam gebruikt.

HWND CreateDialog) HINSTANCE  hInstance, / / ingang naar toepassingsexemplaarLPCTSTRlpTemplate, / / naam van sjabloon dialoogvenster identificeertHWNDhWndParent, / / verwerken naar eigenaar vensterDLGPROClpDialogFunc / / aanwijzer aan dialog box procedure);
 

Parameters

hInstance
Identificeert een exemplaar van de module waarvan het uitvoerbare bestand het dialoogvenster vak sjabloon bevat.
lpTemplate
Identificeert de dialoogvenster vak sjabloon. Deze parameter is de aanwijzer aan een op null eindigende tekenreeks die de naam aangeeft van het dialoogvenster vak sjabloon of een integer-waarde die de resource-id van het dialoogvenster vak sjabloon aangeeft. Als de parameter een resource-id geeft, de eersterangs woord moet nul zijn en zijn woord van lagere orde moet de identificatie bevatten. U kunt de macro MAKEINTRESOURCE gebruiken om deze waarde te creŽren.
hWndParent
Het venster dat eigenaar is van het dialoogvenster identificeert.
lpDialogFunc
Verwijzing naar het dialoogvenster vak procedure. Zie voor meer informatie over het dialoogvenster vak procedure, DialogProc.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de ingang naar het dialoogvenster.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde NULL. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De functie CreateDialog wordt de functie CreateWindowEx gebruikt om het dialoogvenster te maken. CreateDialog stuurt een WM_INITDIALOG bericht (en een WM_SETFONT -bericht) als de sjabloon de stijl van de DS_SETFONT geeft naar het dialoogvenster vak procedure. De functie wordt het dialoogvenster weergegeven als de sjabloon de WS_VISIBLE stijl geeft. Tot slot, CreateDialog de vensteringang terugkeert naar het dialoogvenster.

Nadat CreateDialog terugkeert, de toepassing wordt weergegeven in het dialoogvenster (als het nog niet wordt weergegeven) met behulp van de functie ShowWindow . De toepassing vernietigt het dialoogvenster van de functie DestroyWindow.

Windows 95 en hoger:Het systeem kan maximaal 255 besturingselementen per dialoogvenster vak sjabloon ondersteunen. Meer dan 255 besturingselementen in het dialoogvenster plaatsen, maakt u de besturingselementen in de handler WM_INITDIALOG bericht eerder dan het plaatsen van hen in de sjabloon.

Windows CE: Niet alle opmaakprofielen worden ondersteund in de DLGTEMPLATE structuur in het dialoogvenster sjabloon waarnaar door de parameter lpTemplate .

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:GeÔmplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van dialoogvenster vakken, dialoogvenster vak functies, CreateDialogIndirect, CreateDialogIndirectParam, CreateDialogParam, CreateWindowEx, DestroyWindow, DialogBox, DialogProc, ShowWindow, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index