Dialoogvensterberichten controle

Veel besturingselementen herkennen vooraf gedefinieerde berichten die, wanneer ontvangen door besturingselementen, veroorzaken ze enkele actie uit te voeren. Bijvoorbeeld, het BM_SETCHECK bericht het selectievakje ingesteld in een selectievakje en het EM_GETSEL bericht haalt het tekstgedeelte van het besturingselement dat momenteel is geselecteerd. De besturingsberichten geven een dialoogvenster procedure meer en meer flexibele toegang tot de besturingselementen dan de standaard functies, zodat ze vaak gebruikt worden wanneer het dialoogvenster complexe interacties met de gebruiker vereist.

Een dialoogvenster vak procedure kan stuur een bericht naar een besturingselement door de aanduiding van het besturingselement leveren en met behulp van de functie SendDlgItemMessage , dat identiek is aan de SendMessage functie, behalve dat het een aanduiding van het besturingselement in plaats van een vensteringang gebruikt te identificeren van het besturingselement dat het bericht is. Een bepaald bericht kan verlangen dat het dialoogvenster procedure sturen parameters met de boodschap, en het bericht wellicht overeenkomt waarden retourneren. De werking en de eisen van elk besturingselement bericht is afhankelijk van het doel van het bericht en het besturingselement dat wordt verwerkt.

Zie besturingselementen voor meer informatie over de besturingsberichten,.

Index