SetDlgItemText

De functie SetDlgItemText stelt u de titel of de tekst van een besturingselement in een dialoogvenster.

BOOL SetDlgItemText ()  HWND  hDlg, / / verwerken van dialoogvensterintnIDDlgItem, / / id van besturingselementLPCTSTRlpString / / tekst instellen);
 

Parameters

hDlg
Het dialoogvenster met het besturingselement identificeert.
nIDDlgItem
Het besturingselement wordt aangeduid met een titel of de tekst die moet worden ingesteld.
lpString
Pointer naar de op null eindigende tekenreeks met de tekst naar het besturingselement moeten worden gekopieerd.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Om uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De functie SetDlgItemText stuurt een WM_SETTEXT-bericht aan het opgegeven besturingselement.

Syntaxisinfo

nbsp;áWindows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.
Unicode:Ge´mplementeerd als Unicode en ANSI-versies van Windows NT.

Zie ook

Overzicht van dialoogvenster vakken, dialoogvenster vak functies, GetDlgItemInt, GetDlgItemText, SetDlgItemInt, WM_SETTEXT

Index