DestroyCursor

De DestroyCursor functie vernietigt een cursor en de cursor bezet geheugen bevrijdt. Gebruik deze functie niet te vernietigen een gedeelde cursor.

BOOL DestroyCursor ()  HCURSOR  hCursor / / omgaan met de cursor te vernietigen);
 

Parameters

hCursor
Ingang naar de cursor te worden vernietigd. De cursor moet niet worden gebruikt.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De functie DestroyCursor vernietigt een niet-gedeelde cursor. Gebruik deze functie niet te vernietigen een gedeelde cursor. Een gedeelde cursor is geldig zolang de module waarvan het was geladen in het geheugen blijft. De volgende functies verkrijgen een gedeelde cursor:

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functies, CopyCursor, CopyImage, CreateCursor, LoadCursor, LoadCursorFromFile, LoadImage