ClipCursor

De ClipCursor functie beperkt de cursor om een rechthoekig gebied op het scherm. Als een latere cursorpositie (ingesteld door de functie SetCursorPos of de muis) buiten de rechthoek ligt, past het systeem automatisch de positie te houden van de cursor in het rechthoekige gebied.

BOOL ClipCursor ()  CONST RECT  * lpRect / / aanwijzer structuur met rechthoek);
 

Parameters

lprc
Pointer naar de RECT structuur waarin de schermcoördinaten van de linkerbovenhoek en rechterbenedenhoek hoeken van de rechthoek beperken. Als deze parameter NULL is, is de cursor vrij om overal op het scherm verplaatsen.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

De cursor is een gedeelde bron. Als een toepassing de cursor beperkt, moet het de cursor loslaat met ClipCursor voordat het afstaan van besturingselement naar een andere toepassing.

Het aanroepende proces moeten WINSTA_WRITEATTRIBUTES toegang tot het venster station.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Cursors overzicht, Cursor functioneert, GetClipCursor, GetCursorPos, RECT, SetCursorPos

Index