DEVNAMES BETREKKING HEBBEN

De structuur DEVNAMES bevat tekenreeksen waarmee het stuurprogramma, apparaat en uitvoer poortnamen voor een printer. De functie PrintDlg gebruikt deze tekenreeksen leden in het systeem gedefinieerde in het dialoogvenster afdrukken te initialiseren. Wanneer de gebruiker het dialoogvenster sluit, wordt informatie over de geselecteerde printer geretourneerd in deze structuur.

typedef struct tagDEVNAMES {/ / dvnm WORD wDriverOffset; 
    WORD wDeviceOffset; 
    WORD wOutputOffset; 
    WORD wDefault; 
    / / stuurprogramma, apparaat, en poort tekenreeksen met de naam volgen wDefault} DEVNAMES betrekking hebben 
 

Leden

wDriverOffset
(Input/Output) Geeft de verschuiving in tekens vanaf het begin van deze structuur tot aan een op null eindigende tekenreeks die de bestandsnaam (zonder de extensie) van het stuurprogramma bevat. Op input, wordt deze tekenreeks gebruikt om te bepalen van de printer weer te geven in eerste instantie in het dialoogvenster.
wDeviceOffset
(Input/Output) Geeft de verschuiving in tekens vanaf het begin van deze structuur op de null eindigende tekenreeks (maximaal 32 bytes, inclusief de null) de naam van het apparaat bevat. Deze tekenreeks moet identiek zijn aan de dmDeviceName lid van de DEVMODE -structuur.
wOutputOffset
(Input/Output) Geeft de verschuiving in tekens vanaf het begin van deze structuur tot het op null eindigende tekenreeks met de naam van het apparaat voor het fysieke uitvoermedium (de uitvoerpoort).
wDefault
Bepaalt of de tekenreeksen in de structuur DEVNAMES betrekking hebben opgenomen de standaardprinter. Deze tekenreeks wordt gebruikt om te verifiŽren dat de standaardprinter niet is gewijzigd sinds de laatste afdrukbewerking. Als een van de tekenreeksen niet overeenkomen, wordt verschijnt er een waarschuwingsbericht weergegeven te informeren van de gebruiker die het document mogelijk moeten opnieuw worden geformatteerd.

Op de uitvoer, is de wDefault lid alleen gewijzigd als het dialoogvenster Print Setup werd weergegeven en de gebruiker koos de OK knop. De DN_DEFAULTPRN flag wordt gebruikt als de standaardprinter is geselecteerd. Als een specifieke printer is geselecteerd, wordt de vlag niet gebruikt. Alle andere vlaggen in dit lid zijn gereserveerd voor intern gebruik door de Print dialoogvenster dialoogvenster vak procedure.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in commdlg.h.

Zie ook

Overzicht van bibliotheek het gemeenschappelijk dialoogvenster, gemeenschappelijke dialoogvenster vak structuren, DEVMODE, PrintDlg

Index