Het dialoogvenster Lettertype

Het dialoogvenster lettertype kunt de gebruiker kies kenmerken voor een logische lettertype, zoals lettertype naam, stijl (vet, cursief of regelmatige), tekengrootte, effecten (onderstreping, strikeout en tekst kleur), en een script (of tekenset).

U maakt en een dialoogvenster voor lettertype weergeven door een CHOOSEFONT structuur initialiseren en de structuur doorgeven aan de functie ChooseFont.

De volgende afbeelding ziet u een typische dialoogvenster voor lettertype.

Als de gebruiker op OK wordt geklikt, ChooseFont TRUE geretourneerd en ingesteld van de leden van de LOGFONT structuur waarnaar wordt verwezen door het lid lpLogFont van de CHOOSEFONT structuur. U kunt de LOGFONT structuur met de CreateFontIndirect -functie voor het maken van een logische lettertype. ChooseFont stelt ook andere leden van de CHOOSEFONT om aan te geven van de gebruiker selecties.

Als de gebruiker het dialoogvenster lettertype annuleert of een fout optreedt, ChooseFont FALSE retourneert en de inhoud van de LOGFONT structuur niet zijn gedefinieerd. U kunt de oorzaak van een fout met de CommDlgExtendedError -functie de uitgebreide foutwaarde ophaalt.

Index