COMPAREITEMSTRUCT

De COMPAREITEMSTRUCT structuur levert de identificatiemiddelen en toepassing geleverde gegevens voor twee items in een gesorteerde, eigenaar getekende keuzelijst of keuzelijst met invoervak.

Wanneer een toepassing een nieuw item aan een eigenaar getekende keuzelijst of keuzelijst met invoervak gemaakt met de stijl CBS_SORT of LBS_SORT toevoegt, signaal het systeem de eigenaar een WM_COMPAREITEM . De parameter lParam van het bericht bevat een lange aanwijzer naar een COMPAREITEMSTRUCT structuur. Nadat het bericht is ontvangen, de eigenaar vergelijkt de twee items en retourneert een waarde die aangeeft welk item worden gesorteerd vůůr de andere.

typedef struct tagCOMPAREITEMSTRUCT {/ / cis UINT CtlType; 
  UINT CtlID; 
  HWND hwndItem; 
  UINT itemID1; 
  DWORD-itemData1; 
  UINT itemID2; 
  DWORD-itemData2; 
} COMPAREITEMSTRUCT 
 

Leden

CtlType
Hiermee geeft u de ODT_LISTBOX (een eigenaar getekende keuzelijst) of ODT_COMBOBOX (een eigenaar getekende keuzelijst met invoervak).
CtlID
Hiermee geeft u de id van de keuzelijst of keuzelijst met invoervak.
hwndItem
Ingang naar het besturingselement.
itemID1
Hiermee geeft u de index van het eerste item in de keuzelijst of keuzelijst met invoervak worden vergeleken.

Dit lid zullen Ė1 als het item is niet geplaatst of bij het zoeken naar een potentiŽle item in de keuzelijst of keuzelijst met invoervak.

itemData1
Hiermee geeft u toepassing geleverde gegevens voor het eerste item worden vergeleken. (Deze waarde werd doorgegeven als parameter lParam van het bericht dat het object toegevoegd aan de keuzelijst of keuzelijst met invoervak).
itemID2
Hiermee geeft u de index van het tweede item in de keuzelijst of keuzelijst met invoervak worden vergeleken.
itemData2
Hiermee geeft u toepassing geleverde gegevens voor het tweede item worden vergeleken. Deze waarde werd doorgegeven als parameter lParam van het bericht dat het object toegevoegd aan de keuzelijst of keuzelijst met invoervak.

Dit lid zullen Ė1 als het item is niet geplaatst of bij het zoeken naar een potentiŽle item in de keuzelijst of keuzelijst met invoervak.

Syntaxisinfo

nbsp;†Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box structuren, WM_COMPAREITEM

Index