CB_SETLOCALE

Een toepassing signaal een CB_SETLOCALE in te stellen van de huidige landinstelling voor de keuzelijst met invoervak. Als de keuzelijst met invoervak de CBS_SORT stijl heeft en tekenreeksen worden toegevoegd met behulp van CB_ADDSTRING, de locale van een keuzelijst met invoervak invloed op hoe de lijstitems worden gesorteerd.

CB_SETLOCALE wParam = (WPARAM) (WORD) wLocaleID; / / locale identifier lParam = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

wLocaleID
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de landinstelling-id voor de keuzelijst met invoervak te gebruiken voor het sorteren wanneer u tekst toevoegt.

Retourwaarden

De retourwaarde is de vorige locale identifier. Als wParam een locale niet geďnstalleerd op het systeem geeft, de retourwaarde is CB_ERR en de landinstelling van de huidige combo box is niet gewijzigd.

Opmerkingen

De macro MAKELCID gebruiken voor de bouw van een landinstelling-id en de macro MAKELANGID voor de bouw van een taal-id. De taal-id bestaat uit een primaire taal-id en id van een sublanguage.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 2.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_ADDSTRING, CB_GETLOCALE, MAKELANGID, MAKELCID