Het verwerken van de berichten toepassing gedefinieerde

In het voorbeeld in het creŽren van een werkbalk Combo-doos SubClassProc toepassing gedefinieerde berichten verzonden naar het venster werkbalk wanneer de gebruiker op het tabblad, esc, of sleutel invoeren in een keuzelijst met invoervak. WM_TAB wordt het bericht voor de tab-toets, het bericht van de WM_ESC voor de esc-toets en het bericht van de WM_ENTER voor de enter-toets.

In het voorbeeld verwerkt het WM_TAB bericht door de focus instellen op de volgende keuzelijst met invoervak in de werkbalk. Het verwerkt het WM_ESC bericht door de focus op het hoofdscherm.

In reactie op het bericht van de WM_ENTER, het voorbeeld zorgt ervoor dat de huidige selectie voor de keuzelijst met invoervak geldig is en vervolgens de focus ingesteld op het hoofdscherm wordt. Als de keuzelijst met invoervak geen huidige selectie bevat, wordt in het voorbeeld het bericht CB_FINDSTRINGEXACT om te zoeken naar een item in de lijst dat overeenkomt met de inhoud van het selectieveld. Als er een match, wordt in het voorbeeld de huidige selectie; anders, het voegt een nieuw lijstitem.

Index