CB_INSERTSTRING

Een toepassing signaal een CB_INSERTSTRING een tekenreeks in de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak invoegen. In tegenstelling tot het CB_ADDSTRING bericht veroorzaakt het bericht CB_INSERTSTRING geen een lijst met de stijl CBS_SORT worden gesorteerd.

CB_INSERTSTRING wParam = index (WPARAM);          / / index lParam, punt = (LPARAM) (LPCTSTR) lpsz; / / adres van tekenreeks invoegen 
 

Parameters

index
Waarde van wParam. Hiermee geeft u de op nul gebaseerde index van de positie waar de tekenreeks ingevoegd. Als deze parameter –1 is, de tekenreeks toegevoegd aan het einde van de lijst.
lpsz
Waarde van lParam. Verwijzing naar de op null eindigende tekenreeks moet worden ingevoegd. Als u de keuzelijst met invoervak met een door de eigenaar getekende stijl maken maar zonder de CBS_HASSTRINGS stijl, de waarde van de parameter lpsz wordt opgeslagen in plaats van de tekenreeks zou het anders wijs.

Retourwaarden

De retourwaarde is de index van de positie waar de tekenreeks ingevoegd werd. Als een fout optreedt, is de geretourneerde waarde CB_ERR. Als er onvoldoende ruimte beschikbaar op de nieuwe tekenreeks wilt opslaan, is het CB_ERRSPACE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_ADDSTRING, CB_DIR

Index