CB_SHOWDROPDOWN

Een toepassing verzendt een CB_SHOWDROPDOWN bericht weergeven of verbergen van de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak die de stijl van CBS_DROPDOWN of CBS_DROPDOWNLIST heeft.

CB_SHOWDROPDOWN wParam = fShow (WPARAM) (BOOL);   / / de weergeven/verbergen vlag lParam = 0;             / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fShow
Waarde van wParam. Geeft aan of het vak drop-down lijst moet worden weergegeven of verborgen. De waarde TRUE geeft de keuzelijst; de waarde FALSE wordt het verborgen.

Retourwaarden

De retourwaarde is altijd TRUE.

Opmerkingen

Dit bericht heeft geen effect op een keuzelijst met invoervak gemaakt met de stijl CBS_SIMPLE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_GETDROPPEDSTATE

Index