CreŽren van een eenvoudige keuzelijst met invoervak

In deze sectie wordt beschreven hoe u een eenvoudige keuzelijst met invoervak in een dialoogvenster. In het voorbeeld in het creŽren van een dialoogvenster Spell maakt gebruik van een eenvoudige keuzelijst met invoervak in een dialoogvenster voor een spellingcontrole. Wanneer het een verkeerd gespeld woord vindt, de spellingcontrole een alternatieve spelling suggereert. De gebruiker kan negeren de spelfout, wijzigen in een van de voorgestelde spelling, of typ een spelling niet voorgesteld. Een eenvoudige keuzelijst met invoervak is geschikt voor het ontvangen van dit soort invoer van de gebruiker.

Index