Verwerken van de berichten van WM_CREATE

In het voorbeeld in het creŽren van een Combo-doos werkbalk verwerkt het WM_CREATE bericht maken twee keuzelijsten als kind windows. Het dan subklassen die de bewerken (selectie velden) in elke keuzelijst met invoervak bepaalt omdat zij het teken invoeren voor eenvoudige en vervolgkeuzelijst met invoervak ontvangen. De toepassing krijgt de greep aan elk besturingselement bewerken met behulp van de functie ChildWindowFromPoint.

Voor subklasse de besturingselementen bewerken, roept de toepassing de SetWindowLong functie, het adres van de klasse venster procedure te vervangen door het adres van de door de toepassing gedefinieerde SubClassProc functie. Het adres van de oorspronkelijke venster procedure wordt opgeslagen in de globale variabele lpfnEditWndProc.

SubClassProconderschept tab, esc, en ga sleutels en het venster werkbalk waarschuwt door toepassing gedefinieerde berichten (WM_TAB, WM_ESC en WM_ENTER) te verzenden. SubClassProcde CallWindowProc -functie gebruikt om de meeste berichten doorgeven aan het oorspronkelijke venster procedure, lpfnEditWndProc.

Index