Verwerking van de WM_INITDIALOG en WM_DESTROY in een eenvoudig dialoogvenster berichten

Wanneer u een keuzelijst met invoervak in een dialoogvenster gebruiken, reageren je gewoonlijk op het WM_INITDIALOG -bericht met het initialiseren van de keuzelijst met invoervak. In het codevoorbeeld in het creŽren van een dialoogvenster Spell roept de door de toepassing gedefinieerde OpenDictionary functie te laden het woordenboek. Het roept vervolgens de toepassing gedefinieerde SelectNextWord en InitSpellList functies het eerste onjuist gespelde woord selecteren.

SelectNextWordhet volgende woord in het invoervak geselecteerd en gekopieerd naar de gegeven buffer. InitSpellListbepaalt u of het geselecteerde woord in het woordenboek. Als niet, het plaatsen van het woord in de selectieveld van de keuzelijst met invoervak en voorgestelde spelling wordt toegevoegd aan de lijst.

Het dialoogvenster vak procedure verwerkt het WM_DESTROY bericht om de middelen voor de spellingwoordenlijst vrij.

Index