CBN_SETFOCUS

De CBN_SETFOCUS melding wordt verzonden wanneer een keuzelijst met invoervak de focus ontvangt. Het bovenliggende venster van de keuzelijst met invoervak ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

CBN_SETFOCUS idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / id van combo box hwndComboBox = lParam (HWND);       / / verwerken aan keuzelijst met invoervak 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CBN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index