CB_SETHORIZONTALEXTENT

Een toepassing verzendt het bericht CB_SETHORIZONTALEXTENT stelt de breedte, in pixels, waarmee een keuzelijst kan worden verschoven horizontaal (de schuifbare breedte). Als de breedte van de keuzelijst kleiner dan deze waarde is, wordt de horizontale schuifbalk horizontaal verschoven items in de keuzelijst. Als de breedte van de keuzelijst gelijk aan of groter is dan deze waarde is, wordt de horizontale schuifbalk verborgen of, als de keuzelijst met invoervak de CBS_DISABLENOSCROLL stijl heeft, uitgeschakeld.

CB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = (WPARAM) cxExtent;      / / scrollable breedte van de keuzelijst, in pixels lParam = 0;              / / niet gebruikt, moet nul zijn 
 

Parameters

cxExtent
De schuifbare breedte van de keuzelijst, in pixels.

Retourwaarden

Geen retourwaarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_GETHORIZONTALEXTENT

Index