CB_GETCURSEL

Een toepassing verzendt een bericht CB_GETCURSEL om op te halen van de index van de momenteel geselecteerde item in de keuzelijst van een keuzelijst met invoervak eventuele.

CB_GETCURSEL wParam = 0;     / / niet gebruikt; moet nul lParam = 0;     / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

Dit bericht heeft geen parameters.

Retourwaarden

De retourwaarde is de op nul gebaseerde index van de momenteel geselecteerde item. Als geen item is geselecteerd, is het CB_ERR.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_SELECTSTRING, CB_SETCURSEL

Index