CB_SETEXTENDEDUI

Een toepassing verzendt een bericht CB_SETEXTENDEDUI selecteert u de standaardgebruikersinterface of de uitgebreide gebruikersinterface voor een keuzelijst met invoervak die de stijl van CBS_DROPDOWN of CBS_DROPDOWNLIST heeft.

CB_SETEXTENDEDUI wParam = fExtended (WPARAM) (BOOL);  / / extended user interface vlag lParam = 0;              / / niet gebruikt; moet nul zijn 
 

Parameters

fExtended
Waarde van wParam. Geeft aan of de keuzelijst met invoervak de uitgebreide gebruikersinterface of de standaardgebruikersinterface gebruikt. De waarde TRUE wordt geselecteerd van de uitgebreide gebruikersinterface; de waarde FALSE wordt de standaardgebruikersinterface geselecteerd.

Retourwaarden

Als de bewerking is voltooid, is de geretourneerde waarde CB_OKAY. Als een fout optreedt, is het CB_ERR.

Opmerkingen

Standaard, de f4 sleutel opent of sluit de lijst en de pijl verandert de huidige selectie. In de uitgebreide gebruikersinterface, de f4-toets is uitgeschakeld en de pijltoets-omlaag Hiermee opent u de drop-down lijst.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Combo Boxes overzicht, Combo Box berichten, CB_GETEXTENDEDUI

Index