GetCaretBlinkTime

De functie GetCaretBlinkTime retourneert de verstreken tijd, in milliseconden, vereist voor het omkeren van de caret pixels. De gebruiker kan deze waarde via het bedieningspaneel instellen.

UINT GetCaretBlinkTime(VOID)
 

Parameters

Deze functie heeft geen parameters.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de blink-tijd, in milliseconden.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Caret overzicht, Caret functies, SetCaretBlinkTime

Index