Functies van de knoppen

De volgende functies worden gebruikt met knoppen.

CheckDlgButton
CheckRadioButton
IsDlgButtonChecked

Index