BN_DBLCLK

De BN_DBLCLK melding wordt verzonden wanneer de gebruiker dubbelklikt op een knop die de BS_OWNERDRAW of BS_RADIOBUTTON stijl heeft. Het bovenliggende venster van de knop ontvangt deze melding via een WM_COMMAND-bericht.

BN_DBLCLK idButton = (int) LOWORD(wParam);    / / id van knop hwndButton (HWND) lParam; =         / / ingang naar knop 
 

BN_DBLCLK is hetzelfde als de melding BN_DOUBLECLICKED.

Opmerkingnbsp; Deze melding is aanwezig vanwege compatibiliteit met toepassingen die zijn geschreven voor 16-bits versies van Windows eerder dan versie 3.0. Win32-toepassingen moeten de knopstijl BS_OW&NERDRAW en de DRAWITEMSTRUCT structuur gebruiken voor deze taak.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Overzicht van knoppen, knop berichten, BN_CLICKED, BN_DOUBLECLICKED, WM_COMMAND

Index