Drukknoppen

Een drukknop is een rechthoek met toepassing gedefinieerde tekst (label), een pictogram of een bitmap die wat de knop doet aangeeft wanneer de gebruiker het selecteert. Een drukknop kan een van de twee stijlen: standaard of standaard, zoals gedefinieerd door de constanten BS_PUSHBUTTON en BS_DEFPUSHBUTTON. Een standaard drukknop wordt meestal gebruikt om een bewerking te starten. Het ontvangt de toetsenbordfocus wanneer de gebruiker erop klikt. Een standaard drukknop, aan de andere kant, wordt meestal gebruikt om de meest voorkomende aangeven of standaard keuze. Het is een knop dat de gebruiker kan selecteren door op te drukken wanneer een dialoogvenster heeft de invoerfocus.

Wanneer de gebruiker op een drukknop (van beide functienamen), ontvangt het de toetsenbordfocus. Het systeem stuurt van de knop bovenliggende venster een WM_COMMAND -bericht met de berichtgevingscode BN_CLICKED . In reactie, het dialoogvenster meestal wordt gesloten en de aangegeven door de knop bewerking wordt uitgevoerd.

Index