Virtual-Key Codes

De volgende tabel ziet u de symbolische constante namen, hexadecimale waarden en simulaties van de muis of het toetsenbord voor de virtual-key codes gebruikt door het systeem. De codes worden in numerieke volgorde weergegeven.

Symbolische naam van de constante Waarde (hexadecimaal) Muis of toetsenbord gelijkwaardig
VK_LBUTTON 01 Linker muisknop
VK_RBUTTON 02 Rechter muisknop
VK_CANCEL 03 Controle-break verwerking
VK_MBUTTON 04 Middelste muisknop (drie-knoop muis)
— 05–07 Undefined
VK_BACK 08 backspace-toets
VK_TAB 09 tab-toets
— 0A–0B Undefined
VK_CLEAR 0 C sleutel wissen
VK_RETURN 0 D sleutel invoeren
— 0E–0F Undefined
VK_SHIFT 10 shift-toets
VK_CONTROL 11 ctrl-toets
VK_MENU 12 alt-toets
VK_PAUSE 13 pauze toets
VK_CAPITAL 14 caps lock-toets
— 15-19 Gereserveerd voor Kanji systemen
— 1A Undefined
VK_ESCAPE 1B toets esc
— 1C–1F Gereserveerd voor Kanji systemen
VK_SPACE 20 spatiebalk
VK_PRIOR 21 toets pgup
VK_NEXT 22 toets pgdn
VK_END 23 toets end
VK_HOME 24 home-toets
VK_LEFT 25 linker pijltoets
VK_UP 26 omhoog pijltoets
VK_RIGHT 27 pijltoets-rechts
VK_DOWN 28 pijl-omlaag
VK_SELECT 29 selecteer sleutel
— 2A Original equipment manufacturer (OEM) specifieke
VK_EXECUTE 2B toets uitvoeren
VK_SNAPSHOT 2 C toets print screen
VK_INSERT 2D toets ins
VK_DELETE 2E del.
VK_HELP 2F help-toets
VK_0 30 toets 0
VK_1 31 1 toets
VK_2 32 2 toets
VK_3 33 3 toets
VK_4 34 toets 4
VK_5 35 5 toets
VK_6 36 6 toets
VK_7 37 7 sleutel
VK_8 38 8 toets
VK_9 39 9 sleutel
— 3A–40 Undefined
VK_A 41 een sleutel
VK_B 42 b toets
VK_C 43 c-toets
VK_D 44 d toets
VK_E 45 e sleutel
VK_F 46 f-toets
VK_G 47 g-sleutel
VK_H 48 h-toets
VK_I 49 ik toets
VK_J 4A j-toets
VK_K 4B k-toets
VK_L 4 C l sleutel
VK_M 4 D m-toets
VK_N 4E n toets
VK_O 4F o toets
VK_P 50 p-toets
VK_Q 51 q toets
VK_R 52 r-toets
VK_S 53 s toets
VK_T 54 t-toets
VK_U 55 toets u
VK_V 56 sleutel v
VK_W 57 toets w
VK_X 58 x sleutel
VK_Y 59 y-toets
VK_Z 5 BIS z-toets
VK_LWIN 5B Links Windows-toets (Microsoft Natural Keyboard)
VK_RWIN 5 C Recht Windows-toets (Microsoft Natural Keyboard)
VK_APPS 5 D Toepassingen sleutel (Microsoft Natural Keyboard)
— 5E–5F Undefined
VK_NUMPAD0 60 Numerieke toetsenblok 0-toets
VK_NUMPAD1 61 Numerieke toetsenblok 1 sleutel
VK_NUMPAD2 62 Toets van numeriek toetsenbord 2
VK_NUMPAD3 63 Numerieke toetsenblok 3 sleutel
VK_NUMPAD4 64 Toets van numeriek toetsenbord 4
VK_NUMPAD5 65 Numerieke toetsenblok 5 sleutel
VK_NUMPAD6 66 Numerieke toetsenblok 6 sleutel
VK_NUMPAD7 67 Numerieke toetsenblok 7 sleutel
VK_NUMPAD8 68 Numerieke toetsenblok 8 sleutel
VK_NUMPAD9 69 Numerieke toetsenblok 9 sleutel
VK_MULTIPLY 6A Vermenigvuldigen sleutel
VK_ADD 6B Sleutel toevoegen
VK_SEPARATOR 6 C Scheidingsteken sleutel
VK_SUBTRACT 6 D Sleutel aftrekken
VK_DECIMAL 6E Decimale sleutel
VK_DIVIDE 6F Verdelen van sleutel
VK_F1 70 f1-toets
VK_F2 71 f2-toets
VK_F3 72 f3-toets
VK_F4 73 f4-toets
VK_F5 74 f5-toets
VK_F6 75 f6-toets
VK_F7 76 toets f7
VK_F8 77 f8 sleutel
VK_F9 78 toets f9
VK_F10 79 f10-toets
VK_F11 7A f11 toets
VK_F12 7B f12 sleutel
VK_F13 7 C f13 sleutel
VK_F14 7 D f14 sleutel
VK_F15 7E f15 sleutel
VK_F16 7F f16 sleutel
VK_F17 80 H f17 sleutel
VK_F18 81 H f18 sleutel
VK_F19 82 H f19 sleutel
VK_F20 83 H f20 sleutel
VK_F21 84 H f21 sleutel
VK_F22 85 H f22 sleutel
VK_F23 86 H f23 sleutel
VK_F24 87 H f24 sleutel
— 88–8F Niet-toegewezen
VK_NUMLOCK 90 num lock-toets
VK_SCROLL 91 scroll lock-toets
— 92–B9 Niet-toegewezen
— BA–C0 OEM-specifieke
— C1–DA Niet-toegewezen
— DB–E4 OEM-specifieke
— E5 Niet-toegewezen
— E6 OEM-specifieke
— E7–E8 Niet-toegewezen
— E9–F5 OEM-specifieke
VK_ATTN F6 T.a.v. sleutel
VK_CRSEL F7 CrSel sleutel
VK_EXSEL F8 ExSel sleutel
VK_EREOF F9 EOF sleutel wissen
VK_PLAY FA Toets Play
VK_ZOOM FB Zoom-toets
VK_NONAME FC Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
VK_PA1 FD PA1 sleutel
VK_OEM_CLEAR FE Clear-toets

Index