חלון הליך פונקציות

הפונקציות הבאות נעשה עם חלון הליכים.

CallWindowProc
DefWindowProc
WindowProc

Index