ברירת מחדל של גודל ומיקום

יישום מאפשרת לחשב את הגודל ההתחלתי או מיקום של חלון ברמה העליונה על-ידי ציון CW_USEDEFAULT CreateWindowExשל המערכת. אם היישום קביעת הקואורדינטות של החלון כדי CW_USEDEFAULT יצר אין חלונות ברמה אחרת, המערכת מגדירה את המיקום של חלון חדש יחסית לפינה השמאלית העליונה של המסך; אחרת, היא קובעת את המיקום ביחס למיקום של חלון ברמה העליונה שבו היישום פורסם לאחרונה. אם הפרמטרים רוחב וגובה מוגדרים CW_USEDEFAULT, המערכת מחשבת את הגודל של החלון החדש. אם היישום יצר חלונות אחרים ברמה העליונה, המערכת מבסס את הגודל של החלון החדש גודל החלון הראשי שנוצר לאחרונה של היישום. ציון CW_USEDEFAULT בעת יצירת צאצא או חלון מוקפץ גורמת למערכת להגדיר את הגודל של החלון לגודל חלון המינימלי של ברירת המחדל.

Index