האב וסגנונות הילד

בסגנונות הבאים משפיעים על היחס מסיכה בין חלון אב חלונות צאצא שלו, ובין חלון צאצא וחלונות אח שלו.

סגנון תיאור
WS_CLIPCHILDREN אי-כלילה של האזור שנכבש על-ידי windows הילד בעת ציור בתוך חלון האב. השתמש בסגנון זה בעת יצירת חלון האב.
WS_CLIPSIBLINGS סרטונים חלונות צאצאים באופן יחסי זה לזה; כלומר, כאשר מקבלת חלון צאצא מסוים הודעות WM_PAINT , סגנון WS_CLIPSIBLINGS קליפים כל אחרים הילד בחלונות חופפים מתוך האזור של חלון צאצא כדי להתעדכן. אם לא צוין WS_CLIPSIBLINGS חופפים חלונות צאצאים, אפשרי, בעת ציור בתוך אזור הלקוח של חלון צאצא אחד, כדי לצייר בתוך אזור הלקוח של חלון צאצא של שכן אחר.

Index