GET_Y_LPARAM

המאקרו GET_Y_LPARAM מאחזר חתם הקואורדינטה y הערך LPARAM הנתון.

int GET_Y_LPARAM ( LPARAM  lParam / / ערך מן מאוחזר חתום הקואורדינטה y);
 

פרמטרים

lParam
מציין את הערך שיש להמיר.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא הגבוהות int של הערך שצוין.

הערות

המאקרו GET_Y_LPARAM מוגדר כדלקמן:

# הגדרת GET_Y_LPARAM(lp) ((int)(short)HIWORD(lp)) 

ראה גם

מבט כולל על Windows, חלון פקודות מאקרו, GET_X_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index