חלון הנפשה

Windows NT 5.0 ואילך

באפשרותך להפיק אפקטים מיוחדים בעת הצגה או הסתרה של windows באמצעות הפונקציה AnimateWindow . כאשר החלון מונפש באופן זה, המערכת רציף או שקופיות בחלון, בהתאם הדגלים שתציין קריאה ל- AnimateWindow.

כברירת מחדל, המערכת משתמשת לגלגל הנפשה. עם אפקט זה, מופיע החלון כדי לגלגל פתוח (מציג את החלון) או לגלגל סגור (הסתרת את החלון). באפשרותך להשתמש בפרמטר dwFlags כדי לציין אם החלון מתגלגל אופקית, אנכית או באלכסון.

כאשר אתה מציין את הדגל AW_SLIDE, המערכת משתמשת הנפשת שקופיות. עם אפקט זה, מופיע חלון שקופית לתצוגת (מציג את החלון) או שקופיות מתוך תצוגה (הסתרת את החלון). באפשרותך להשתמש בפרמטר dwFlags כדי לציין אם החלון שקופיות אופקית, אנכית או באלכסון.

באפשרותך גם להשתמש בדגל AW_CENTER לשם יצירת חלון להופיע כדי לכווץ פנימה או להרחיב החוצה.

Index