חלון קשרי הגומלין

חלון עשוי להיות בבעלות חלון, זמין חלון, חלון בקידמהאו רקע חלון. אלה הן חלק מהדרכים שונים המתייחסים חלון יכול המשתמש או חלון אחר.

Index