המזהה הייחודי של המופע

בכל כיתה חלון מחייב של המזהה הייחודי של המופע כדי לזהות את היישום או ה-DLL רשומים המחלקה. המערכת דורשת מופע האחיזה כדי לעקוב אחר כל המודולים. המערכת מקצה מזהה ייחודי לכל עותק של הפעלת קובץ ההפעלה או ה-DLL.

המערכת מעבירה של המזהה הייחודי של המופע לפונקציה נקודת הכניסה של כל קובץ הפעלה (ראה WinMain) ואת קובץ DLL (ראה DllMain). קובץ ההפעלה או DLL מקצה מופע זה לטפל למחלקה להעתיקו אל חבר hInstance של מבנה WNDCLASSEX.

Windows 95 ו- Windows 98: מופעים מרובים של אותו יישום או קובץ DLL להשתמש באותט קטע של קוד, אך לכל יש יחידת נתונים משלו. המערכת משתמשת של המזהה הייחודי של המופע כדי לזהות את יחידת נתונים התואם מופע מסוים של יישום או קובץ DLL.

Index