פקדים סטטיים

תיבות דו-שיח ובין פקדים תומך תקשורת בין יישום המשתמש. פקד סטטי הוא פקד המאפשר יישום לספק למשתמש מידע טקסט וגרפיקה בהם נדרשים בדרך כלל אין תגובה.

Index