פונקציות פס גלילה

הפונקציות הבאות נעשה עם פסי גלילה.

EnableScrollBar
GetScrollInfo
ScrollDC
ScrollWindowEx
SetScrollInfo
ShowScrollBar

פונקציות מיושן

GetScrollPos
GetScrollRange
ScrollWindow
SetScrollPos
SetScrollRange

Index