ניראות פס גלילה

המערכת מסתירה והופכת פס כאשר ערכי המינימום והמקסימום שווה שצוינו גלילה סטנדרטי. המערכת גם מסתירה והופכת פס גלילה רגילה אם תציין גודל עמוד הכולל את טווח כולו הגלילה בפס הגלילה. זו הדרך כדי להסתיר באופן זמני את פס גלילה כאשר אין בה צורך עבור התוכן של אזור הלקוח. יש צורך לבצע גלילה בקשות באמצעות פס כאשר היא מוסתרת הגלילה. המערכת מאפשרת את פס הגלילה ומציגה אותו שוב בעת הגדרת המינימום ערכים מרביים לערכים טורים או כאשר גודל העמוד אשר אינו כולל את טווח הגלילה כולו. הפונקציה ShowScrollBar יכול לשמש גם כדי להסתיר או להציג פס גלילה. היא אינה משפיעה על פס הגלילה טווח, גודל עמוד, או לגלול תיבת עמדה.

ניתן להשתמש בפונקציה EnableScrollBar כדי לבטל אחד או שני חצים של פס גלילה. יישום הצגת חצים מוגבלויות באפור, אינו מגיב לקלט משתמש.

Index