גלילה מפת סיביות עם WM_HSCROLL ועם WM_VSCROLL הודעות

כאשר הודעות WM_HSCROLL ו- WM_VSCROLL מעובדות, בחן את הודעת הדיווח של פס הגלילה, מיקום הגלילה מוגדר לערך חדש המשקף את הפעולה הנגלל של המשתמש. אם מיקום הגלילה בטווח גלילה, החלון הוא לגלול למיקום החדש באמצעות הפונקציה ScrollWindow . המיקום של תיבת גלילה מכן התאמתי באמצעות SetScrollInfo הפונקציה.

אחרי שהחלונות חלון, חלק של אזור הלקוח שלו נעשה לא חוקי. כדי להבטיח אזור לא חוקי מתעדכן, השתמש UpdateWindow הפונקציה כדי להפיק הודעות WM_PAINT . בעת עיבוד הודעת WM_PAINT, יישום יש לצבוע מחדש את אזור לא חוקי בחלק התחתון של אזור הלקוח. בעת גלילה או שינוי גודל של אזור הלקוח, הדוגמה משתמשת BitBlt הפונקציה כדי להעתיק את החלק המתאים של מפת הסיביות לחלק לא חוקי של אזור הלקוח.

Index