פסי גלילה

לחלון ביישום מבוסס-Win32 להציג אובייקט נתונים, כגון מסמך או מפת סיביות, שהוא גדול יותר מאשר אזור הלקוח של החלון. כאשר המסופקים עם פס הגלילה, למשתמש יש אפשרות לגלול אובייקט נתונים באזור הלקוח להביא לתוך תצוגת החלקים של האובייקט אשר להרחיב מעבר לגבולות של חלון.

Index