טקסט נגלל

סעיף זה מתאר את השינויים באפשרותך לבצע ההליך של החלון הראשי של יישום כדי לאפשר למשתמש לגלול טקסט. הדוגמה דוגמה של טקסט נגלל, יוצרת ומציגה מערך של מחרוזות טקסט ותהליכים WM_HSCROLL ו WM_VSCROLL הודעות שנוצרו על-ידי פסי גלילה כך המשתמש יכול לגלול טקסט אנכית ואופקית.

Index