גלילה מפת סיביות עם ההודעה WM_SIZE

עיבוד של WM_SIZE הודעה מחייב התאמת את טווח נגלל ואת מיקום, כך שישקף את הממדים של אזור הלקוח את מפת הסיביות שתוצג.

הפונקציה SetScrollInfo מגדיר המינימום ואת המיקום המירבי של ערכים, את גודל העמוד ואת מיקום הגלילה לפס גלילה.