הטקסט הנגלל עם ההודעה WM_SIZE

בעת עיבוד הודעה WM_SIZE , זה נוח להתאים את מיקום כדי לשקף את הממדים של אזור הלקוח, כמו גם את מספר שורות הטקסט שיוצג גלילה טווח וגלילה.

SetScrollInfo מגדיר פונקציה המינימום ואת המיקום המירבי של ערכים, את גודל העמוד ואת מיקום הגלילה לפס גלילה.